NIEUWS


RIP Paleisje pimpen 

De jongerencrew van Musea Brugge neemt afscheid van Paleisje Pimpen en maakt de nieuwe naam van de jongerenwerking bekend.

In een trash movie geven ze de transformatie naar Brikl’Young vorm.

Op 14 maart nemen we afscheid op de finissage en wordt de nieuwe werking boven de doopvont gehouden. Met de trash movie en bijhorende expo bombarderen we de nieuwe jongeren crew definitief tot het kersverse Brikl’Young.

 


SAMENPLEKKEN

Het project SAMENPLEKKEN is van start gegaan. De enthousiaste leerlingen van VBS Roezemoes uit Zee-Brugge trokken met de onderzoekskabinetjes de straten op.

Fase II

SAMEN-PLEKKEN de jongeren van VBS Roezemoes in Zeebrugge ontwerpen ondertussen een originele SAMEN-PLEK voor hun buurt. Rekening houdend met wat de buurt nodig heeft, ambachten die aanwezig zijn in het dorp en het materiaal dat ze ter beschikking krijgen, komen ze tot verrassende maquettes. Wordt vervolgd.
De Batterie VBS Roezemoes


PAARD VAN TROJE

De Batterie en Brugge Plus vzw gaan samen met Simon D'Huyvetter van start met een nieuw project Paard van Troje.

Voor Brugse jongeren tussen 16 en 22 jaar die een artistieke invasie in de stad wel zien zitten....

 

Project van Brugge Plus, vzw de Batterie, OCMW vrijetijdsparticipatie en het entrepot.