De Batterie?

 

De Batterie is een participatieve kunstpraktijk die langdurige artistieke projecten ontwikkelt in Vlaanderen en Brussel.  De Batterie geeft kinderen, jongeren en volwassenen vanuit de meest diverse leefwerelden een stem en biedt hen vanuit de kunsten een platform aan om in communicatie te treden met de omgeving waarin ze leven. In samenwerking met professionele kunstenaars start de Batterie voor elk project vanuit een nieuwe context. Dit resulteert in een werking die blijft bewegen, vernieuwen en op zoek gaat naar een relevante maatschappelijke rol. De Batterie werkt daarom ook nauw samen met vele partners uit de onderwijs-, welzijn-, en culturele sector.

 

de BATTERIE ...

 

Onderzoekt

Kunst gaat uit van onderzoek en laat ruimte voor experiment. Elk project van de Batterie start met een geëngageerd en grondig onderzoek. We laten kunstenaars én deelnemers hun context onderzoeken, bevragen de werkelijkheid, leggen perspectieven bloot en gaan na welke inhoudelijk en vormelijke antwoorden we door en mét kunst kunnen creëren.

Ondersteund door professionele kunstenaars met een sociale gedrevenheid en een artistieke expertise, bekijken we wat mensen bezighoudt, wat voor hen betekenis heeft, wat ze kunnen en/of willen. Vanuit een grote luisterbereidheid en een minstens even grote curiositeit bouwen we op die manier samen met deelnemers aan een dialoog waarin wederkerigheid en gelijkwaardigheid voorop staan. We wegen artistieke taal en context af, en zoeken naar manieren om verhalen en stemmen te verbeelden die nauwelijks worden verteld of slechts een plaats krijgen in de marge.


Verbindt

De Batterie verbindt op een natuurlijke manier en werkt hiervoor vanuit de kunsten. We verbinden kinderen, jongeren en volwassenen uit verschillende leefwerelden en culturen en doorbreken vanuit een intensieve samenwerking stereotype beeldvorming. De Batterie verbindt ook buurten en steden en brengt generaties samen. De Batterie verkent en verbindt verschillende kunstvormen en werkt over de grenzen van sectoren heen (cultuur,onderwijs en welzijn).

 

Confronteert

De Batterie neemt deelnemers mee in de kunsten in al zijn facetten en laten hen deze voelen, beleven of begrijpen. We confronteren hen met voor de hand liggende kunst maar ook met controversiële kunstuitingen. Zo willen we bij hen vragen oproepen, de blik openen, toucheren en activeren. We laten hen voelen dat kunst een antwoord is van anderen op onze wereld en willen ook hen stimuleren tot kritisch burgerschap en een actieve rol in een maatschappelijke realiteit. Vanuit dit oogpunt zien we de confrontatie van kinderen, jongeren en volwassenen met kunst als een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van elk individu.

 

Verbeeldt

De Batterie zet sterk in op onderzoek en confrontatie en ontwikkelt een beeldtaal, die voorbij traditionele denkkaders reikt en een breed publiek aan het denken zet, beroert en inspireert. We onderzoeken met deelnemers nieuwe beeldtalen waarmee ze zich kunnen uitdrukken en creëren vanuit experiment en ervaring een eigen taal.  De deelnemers worden begeleid door professionele kunstenaars die hen expertise en technieken of vaardigheden kunnen bijbrengen en waarbij het resultaat in co-creatie vorm krijgt.

 

Realiseert

De Batterie kiest steevast voor krachtige, artistieke realisaties, die nauw aansluiten bij wat maatschappelijk beweegt. Het laat de deelnemers de kracht van kunst ervaren en voelen hoe hun werk het publiek beroert, confronteert en inspireert. Het samenwerken van deze jongeren met professionele kunstenaars is een weloverwogen keuze. De Batterie neemt in haar projecten deelnemers mee, voor wie kunstbeleving geen evidentie is. We vinden het boeiend en essentieel om ook deze mensen een stem te geven in de samenleving door met hen het publiek te overtuigen met een sterke, eigen artistieke creatie die verrast, vernieuwt en hun kijk op de samenleving weergeeft.