QUARTIER PUBLIEK architectuur ateliers

59975023_10156889976488855_639629327406727168_o-1.jpg
59975023_10156889976488855_639629327406727168_o-1.jpg
59991150_10156889977923855_5672902313337946112_o-1.jpg
59991150_10156889977923855_5672902313337946112_o-1.jpg
59996595_10156889976803855_1482283429637652480_o-1.jpg
59996595_10156889976803855_1482283429637652480_o-1.jpg
60019281_10156889978958855_777113068797689856_o-1.jpg
60019281_10156889978958855_777113068797689856_o-1.jpg
60019288_10156889978118855_235931452741517312_o-1.jpg
60019288_10156889978118855_235931452741517312_o-1.jpg
60032034_10156889974023855_3686036200096792576_o-1.jpg
60032034_10156889974023855_3686036200096792576_o-1.jpg
60086426_10156889976778855_7230620706021572608_o-1.jpg
60086426_10156889976778855_7230620706021572608_o-1.jpg
60158052_10156889973608855_4172571658755768320_o-1.jpg
60158052_10156889973608855_4172571658755768320_o-1.jpg
60211540_1166407166894532_7117923633212686336_o-1.jpg
60211540_1166407166894532_7117923633212686336_o-1.jpg
60237934_1166407763561139_1822345677275922432_o-1.jpg
60237934_1166407763561139_1822345677275922432_o-1.jpg
60212442_10156889978683855_2866021257030139904_o-1.jpg
60212442_10156889978683855_2866021257030139904_o-1.jpg
60242631_10156889978188855_2189603103781683200_o-1.jpg
60242631_10156889978188855_2189603103781683200_o-1.jpg

Januari 2019 - Mei 2019

 

Quartier PUBLIEK

 

In het kader van 150 jaar stadsschouwburg ontrolt de Batterie een buurtproject in de wijk rond de stadsschouwburg.

In de eerste fase namen we samen met de buurtbewoners de wijk onder de loep, verzamelden met hen foto-, film-, en audiomateriaal en monteerden deze beelden met de bewoners tot korte montages die hun subjectief beeld op hun buurt weergaven.

In de architectuur-ateliers gaven de buurtbewoners vorm aan hun ideeën voor de toekomst van de stadsschouwburg en zijn omgeving. Op 10 mei werd onder grote belangstelling het geheel gepresenteerd op de buhne van de Stadsschouwburg. Een parcours door de wijk verraste de stadgenoot met montages die de heel verscheiden kijk van de bewoners op de wijk bloot legden.

 

Uit dit onderzoek werden de noden duidelijk: bewoners willen meer groen en meer ontmoeting. Van hieruit werd fase 3 ingeluid: de ontwikkeling van een buurttuin. Maar de Batterie trok ook de wijk door met de plantenmobiel en nodigde de bewoners uit om ook thuis planten op te kweken. Met alle verzameld groen bouwden we met de buurt een artistieke realisatie voor de stadsschouwburg.

 

Deze boodschap aan de stad werd geopend op 7 september. In de vorm van een installatie die recht tegenover de gevel van de schouwburg werd opgericht, worden passanten zowel acteur als toeschouwer. Buurtbewoners en geïnteresseerden worden uitgenodigd een plantje op te hijsen in de constructie. De Koninklijke gevel wordt letterlijk groener naarmate de dag evolueert. 's Avonds worden doeken neergelaten en spots worden achter het bouwwerk geïnstalleerd. We krijgen als het ware een schaduwspel van planten en mensen die deze in de constructie optrekken. Het perspectief van de toeschouwer wordt verlegd naar de schouwburg zelf.

Een poëtische benadering van de functie van onze Koninklijke Stadsschouwburg en wat deze nog meer zou kunnen betekenen voor de buurt.

 

 

 

Dit project ging door te Brugge in opdracht van Cultuurcentrum Brugge in samenwerking met Sebastien Seynaeve, DKO Brugge, architectuuratelier dertien12