QUARTIER PUBLIEK architectuur ateliers

59966585_10156889974868855_5538471855607775232_o-1.jpg
59966585_10156889974868855_5538471855607775232_o-1.jpg
60243176_10156889974523855_8921045526497984512_o-1.jpg
60243176_10156889974523855_8921045526497984512_o-1.jpg
60247161_10156889978058855_3341917480401502208_o-1.jpg
60247161_10156889978058855_3341917480401502208_o-1.jpg
60249019_10156889973458855_1434408833643446272_o-1.jpg
60249019_10156889973458855_1434408833643446272_o-1.jpg
60261403_1166407380227844_3009076322623291392_o-1.jpg
60261403_1166407380227844_3009076322623291392_o-1.jpg
60272956_10156889978313855_2363609752409210880_o-1.jpg
60272956_10156889978313855_2363609752409210880_o-1.jpg
60285134_1166407893561126_7046029475565273088_o-1.jpg
60285134_1166407893561126_7046029475565273088_o-1.jpg
60294567_1166407510227831_8813775681738506240_o-1.jpg
60294567_1166407510227831_8813775681738506240_o-1.jpg
60308858_10156889976853855_9107493449841508352_o-1.jpg
60308858_10156889976853855_9107493449841508352_o-1.jpg
60340453_1166407600227822_3704002400483278848_o-1.jpg
60340453_1166407600227822_3704002400483278848_o-1.jpg
60354393_10156889978498855_6959278321666359296_o-1.jpg
60354393_10156889978498855_6959278321666359296_o-1.jpg
60357731_1166406920227890_3275008796237234176_n-1.jpg
60357731_1166406920227890_3275008796237234176_n-1.jpg

Januari 2019 - Mei 2019

 

Quartier PUBLIEK

 

In het kader van 150 jaar stadsschouwburg ontrolt de Batterie een buurtproject in de wijk rond de stadsschouwburg.

In de eerste fase namen we samen met de buurtbewoners de wijk onder de loep, verzamelden met hen foto-, film-, en audiomateriaal en monteerden deze beelden met de bewoners tot korte montages die hun subjectief beeld op hun buurt weergaven.

In de architectuur-ateliers gaven de buurtbewoners vorm aan hun ideeën voor de toekomst van de stadsschouwburg en zijn omgeving. Op 10 mei werd onder grote belangstelling het geheel gepresenteerd op de buhne van de Stadsschouwburg. Een parcours door de wijk verraste de stadgenoot met montages die de heel verscheiden kijk van de bewoners op de wijk bloot legden.

 

Uit dit onderzoek werden de noden duidelijk: bewoners willen meer groen en meer ontmoeting. Van hieruit werd fase 3 ingeluid: de ontwikkeling van een buurttuin. Maar de Batterie trok ook de wijk door met de plantenmobiel en nodigde de bewoners uit om ook thuis planten op te kweken. Met alle verzameld groen bouwden we met de buurt een artistieke realisatie voor de stadsschouwburg.

 

Deze boodschap aan de stad werd geopend op 7 september. In de vorm van een installatie die recht tegenover de gevel van de schouwburg werd opgericht, worden passanten zowel acteur als toeschouwer. Buurtbewoners en geïnteresseerden worden uitgenodigd een plantje op te hijsen in de constructie. De Koninklijke gevel wordt letterlijk groener naarmate de dag evolueert. 's Avonds worden doeken neergelaten en spots worden achter het bouwwerk geïnstalleerd. We krijgen als het ware een schaduwspel van planten en mensen die deze in de constructie optrekken. Het perspectief van de toeschouwer wordt verlegd naar de schouwburg zelf.

Een poëtische benadering van de functie van onze Koninklijke Stadsschouwburg en wat deze nog meer zou kunnen betekenen voor de buurt.

 

 

 

Dit project ging door te Brugge in opdracht van Cultuurcentrum Brugge in samenwerking met Sebastien Seynaeve, DKO Brugge, architectuuratelier dertien12