BOUWSTOF

September 2021 - December 2022

 

PROJECT BOUWSTOF 

 

In het project BOUWSTOF komen ecologie, experimentele techniek en kunst samen.

We onderzochten de noden en mogelijkheden van gedeelde ruimte. 

Op 4 plaatsen gingen we aan de slag met een groep mensen die samen gebruik maken van deze plek. De deelnemers onderzochten de beleving van de gedeelde ruimte en brachten hun noden en verwachtingen voor deze plek in kaart. Samen met vormgevers Florentien Pletinckx, Sep Verboom en Julie Blanckaert ontwierpen de deelnemers een creatie voor deze plek. Voor de productie van de bouwstof werkten we innovatief door het recycleren van afvalmateriaal. Het afval werd door de deelnemers in de buurt verzameld en eigenhandig geshred tot nieuwe grondstof. Na het smelten van de platen bouwden de deelnemers hun creatie op, op de gedeelde plek.

 

In een eerste fase voerden we dit onderzoek op 4 besloten plekken met 4 diverse doelgroepen en deelnemers.

-De Schoor ( Dagbegeleiding voor jongeren tot 18 jaar), Brugge

-Pastorie Préferé, Buurthuis Sint-Pieters, Brugge

-LOI Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers, Roeselare

-De Plekke, Daklozenopvang Roeselare

 

In het najaar van 2022  trekken we dit project open en werken we op 2 publieke plekken in de steden Roeselare en Brugge.

Een publicatie en expo sluiten het project af.

 

Dit project ging door te Brugge en Roeselare met steun van de Vlaamse Overheid