BOUWSTOF II

foto's Cato Crevits

September 2021 - juni 2023

 

PROJECT BOUWSTOF II 

 

Na fase 1 waar we werkten in de gedeelde ruimte, onderzoeken we in fase 2 de mogelijkheden van de publieke ruimte.

 

Op twee plaatsen gaan we aan de slag met een groep mensen die samen gebruik maken van deze plek. De deelnemers onderzochten de beleving van de publieke ruimte en brachten hun noden en verwachtingen voor deze plek in kaart. Samen met vormgevers Yves Obyn en Ruth Boute ontwierpen de deelnemers een creatie voor deze plek. Voor de productie van de bouwstof werkten we innovatief door het recycleren van afvalmateriaal. Het afval werd door de deelnemers in de buurt verzameld en eigenhandig geshred tot nieuwe grondstof.

Na het smelten van de platen bouwen de deelnemers dit najaar hun creatie op, op de publieke plek.

 

We voeren dit onderzoek op 2 publieke plekken in de steden Roeselare en Brugge.

Een publicatie en expo sluiten het project af.

 

Dit project ging door te Brugge en Roeselare met steun van de Vlaamse Overheid