KIDSLABO II

oktober 2011 - december 2011

 

one blow and I'm gone

 

In 2011 startte de Batterie het filmproject 'One Blow and I'm Gone' op, waarbij de input van de kinderen centraal stond. Beweging vormde het vertrekpunt voor het hele film-parcours. In een eerste fase werd met de kinderen het gegeven beweging onderzocht. Waarom, hoe en wanneer komen dingen in beweging? Welke systemen of krachten liggen hier aan de basis? Filmpjes over creaties van onder andere Theo Janssen en het bezoek aan de tentoonstelling van Panamarenko versterkten de eerste prikkels. De kinderen gingen daarna onmiddellijk aan de slag met een aanbod van uitnodigende en uitdagende materialen.

De groep bedacht een eigen concept en ontwierp een 'bewegend object' waar ze al dan niet deel van konden uitmaken. In hun eigen bouwatelier gingen ze enkele zaterdagen aan de slag en werd het object levensgroot uitgevoerd. In deze fase ontstond ook het zij-parcours. De kinderen creërden het grafisch ontwerp voor de stop-motion die deel zou uitmaken van de uiteindelijke film.
In een laatste fase start het eigenlijke filmproces. De kinderen kozen een geschikte, uitdagende locatie (in contrast met, of totaal vreemd aan het object) en gingen daarna aan het filmen. Met de groep werd onderzocht welke geluiden en muziek het karakter van de film konden versterken.
Een première werd voorzien in januari. Hierbij werden alle kinderen, ouders en vrienden uitgenodigd voor de feestelijke opening. Daarna ging de film 'on tour' en werd hij voorgesteld aan de betrokken organisaties en scholen.


Dit project ging door te Brugge met steun van stad Brugge en OCMW Brugge.