LABEL

DEEL 1 // januari 2023 - maart 2023

LABEL

Al te vaak worden mensen snel gecatalogeerd en krijgen ze een label opgeplakt. Labelen vereenvoudigt en dit simplistisch beeld staat in contrast met de gelaagdheid waaruit mensen bestaan. Los van afkomst of cultuur is dit een universeel gegeven. 

In LABEL ontwikkelen we beelden die leesbare en onleesbare taal samenbrengt in nieuwe composities. 

In het eerste luik vertrekken we vanuit taal, zowel de Nederlandse taal als de moedertaal van de jongeren wordt het uitgangspunt. We zoeken teksten die hen aanspreken, onderzoeken de betekenis ervan en gaan aan de slag met woorden uit deze tekst. We onderzoeken het typografisch vormgeven van letters en woorden in diverse talen en ontwikkelen nieuwe geabstraheerde vormen die de zichtbare en onzichtbare lagen van onszelf verwoorden. We werken naar pamfletten, vlaggen, bewerken de ramen en creëren een opstelling in de bibliotheek die bestaat uit meerdere transparante lagen.

 

Berichten in de media: 

UIT IN OOSTENDE DE STAD AAN ZEE

KRANT VAN WESTVLAANDEREN

 

Label is een project van De Batterie in samenwerking met Bibliotheek Oostende, OKAN aan zee , OKAN Oostende