MEMENTO

februari 2019 - maart 2019

MEMENTO Woordfestival Kortrijk

Voor het Memento Woordfestival creëerde de Batterie een poëtische zoektocht naar woord en beeld. De boeken "Ik moet" en "Ik denk" van Toon Tellegen vormden het filosofisch vertrekpunt. Met twee klassen van de tweede graad van het athena campus Drie Hofsteden gingen we aan de slag. Met lino en drukletters gingen de leerlingen aan de slag om hun vragend onderzoek af te beelden.

 

 

 

Dit project ging door te Kortrijk in samenwerking met de athena campus Drie Hofsteden voor het Memento woordfestival Kortrijk 2019