OOG IN OOG

maart 2017 - mei 2017

 

kinderen en portretkunst

 

In opdracht van Brugge Plus (Vel tegen Vel) en het Groeningemuseum werkte vzw de Batterie een project uit rond portretkunst voor kinderen uit het lager onderwijs.

Hoe brengen we kinderen van een 2e en 3e leerjaar in contact met de collectie van het Groeningemuseum, en hoe gaan we daar achteraf actief mee aan het werk? In een boeiend traject worden verschillende aspecten van de portretkunst bekeken. Op die manier werd een zeer gevarieerd traject afgelegd en gingen de kinderen ook aan de slag met de meest diverse opdrachten en uitgangspunten.

 

 

Dit project ging door te Brugge in opdracht van Brugge Plus en het Groeningemuseum.