KU(N)STPARK KNAPEN

 

Augustus 2022

KU(N)STPARK KNAPEN

Augustus 2022

In het project ‘KU(N)STPARK KNAPEN ontwierp de Batterie met 17 jongeren uit de buurt een nieuw gezicht voor de bunkers op deze site. 

Samen met de jongeren dachten we na over de geschiedenis van deze site en hoe we ons deze plek eigen kunnen maken met de met een artistieke ingreep.

Vanuit de historiek van de plek en de betekenis van een bunker dachten we samen na over wat bedreiging, verdediging en bescherming voor de jongeren betekent. 

In ontwerp-ateliers werkten de jongeren naar vormen, figuren en abstracties die samen betekenis geven aan deze begrippen.

Hierbij werden ze begeleid door de kunstenaars van de Batterie en illustratrice Larissa Viaene.

 

PARK KNAPEN is een project van De Batterie  in samenwerking met Stad Brugge openbaar domein en jeugddienst.