PROJECT RODENBACH

November 2021 - April 2022

 

RADIO RODENBACH 

 

In het project Rodenbach onderzochten we met honderden jongeren uit Roeselare wat voor hen de belangrijke strijdpunten zijn in hun leven. De herdenking van de figuur van Rodenbach vormde een kapstok om leerlingen op een creatieve manier uiting te doen geven aan identiteit en emancipatie in een hedendaagse context. Rodenbach gebruikte in zijn tijd poëzie en toneel. In dit project zitten jongeren zelf aan het stuur en bepalen zij zelf hoe ze hun hedendaagse emancipatiestrijd vorm willen geven. De Batterie ontwikkelde met leerlingen uit 6 scholen een artistieke vertaling voor hun strijd. 

Op vrijdag 22 april 2022 weerklonk Rrrradio Rrrrodenbach op De Munt in Roeselare. Het werd het sluitstuk van een maandenlang traject dat De Batterie samen met ARhus opzette en waarbij 17 klassen nadachten over hun dromen en bezorgdheden.

 

 

Dit project ging door te Roeselare in opdracht van ARhus Roeselare.

In samenwerking met volgende scholen: VABI, VISO, MSKA, VTI, VMS en SASK

En samen met Radio QuindoDE JONGEREN AAN HET WOORD

De strijd van Gen Z 

Waar wil de Gen Z van Roeselare voor op de barricaden springen? Voor heel veel! De opvolging van Albrecht Rodenbach is meer dan verzekerd en daar mochten we op 22 april 2022 tijdens de live-uitzending van Radio Rrrrodenbach op het plein De Munt getuige van zijn. Eén voor één kwamen de jongeren hun project voorstellen en hun strijd toelichten. Deze waren dan ook heel divers.

Van meer aandacht voor de landbouw en korte keten:

“Wij willen mensen eraan herinneren waar hun voedsel vandaan komt. Boeren worden meer en meer vergeten en de korte keten wordt langer waardoor supermarkten meer verdienen dan de boer zelf. Dat is de omgekeerde wereld en zo kan het niet verder. Melk de koe maar niet de boer!” - Remi & Odil, VABI 

naar het bespreekbaar maken van mentale kwetsbaarheid: 

“Leerlingen dragen vaak een grote rugzak met zich mee en dat heeft de coronapandemie alleen maar versterkt. We vinden het belangrijk dat leerlingen bij elkaar maar ook op school terecht kunnen met hun bezorgdheden en begeleiding kunnen krijgen voor hun mentaal welzijn.” - Ella & Siebe, VTI 

ook seksuele intimidatie bij jongeren kwam aan bod: 

“In onze klas, waar alleen meisjes zitten, is iedereen al eens geconfronteerd met ongewenste aanrakingen. Wij dromen van een maatschappij waar een vrouw kan gaan en staan waar ze wil zonder aangerand of nagefloten te worden.” - Jutta & Hava, VISO 

gratis menstruatieproducten en anticonceptiemiddelen voor iedereen: 

“Menstruatieproducten en anticonceptiemiddelen zouden gratis moeten zijn omdat het een basisbenodigdheid is. Zeker voor jongeren zijn beiden nog te hoogdrempelig en te duur. Plaatsen waar ze gratis ter beschikking gesteld zouden worden zouden veel betekenen.” - Silke & Julie, VISO 

Maar ook de strijd naar meer erkenning en acceptatie kwam naar voor als strijd van leerlingen uit MSKA Roeselare. Zij gingen creatief aan de slag met de Blauwvoet van Albrecht Rodenbach: 

“Wij kozen ervoor om de blauwvoet van Rodenbach te gebruiken als symbool om onze voetsporen na te laten in de stad. We maakten blauwe voetafdrukken van het Deconinckplein naar onze school. Soms worden we wel eens vergeten of over het hoofd gezien in het scholenlandschap. Het voelt alsof niemand ons kent. Hiermee willen we onze school in de kijker zetten, en vooral onze studierichting, namelijk Architectuur. Maar er zit nog meer talent op onze school. En dat mag gezien worden.” - Noor & Julie, MSKA 

En ook de leerlingen van SASK gingen deze uitdaging aan. 90-koppen sterk kwamen ze meerdere strijdpunten voorstellen: 

“Teveel dieren leven in slechte omstandigheden. Het is niet omdat ze niet kunnen aangeven dat ze pijn lijden dat ze geen recht op een volwaardig leven hebben,", lieten Emmanuel, Armand en Ture ons weten. Maar ook pestgedrag en het aanvechten van stereotypen werd aangekaart als een dringend probleem. "De school moet meer aandacht hebben voor slachtoffers van pestgedrag. Door hier in de lessen meer bij stil te staan kunnen leerlingen geholpen worden hierover te praten en voor elkaar op te komen wanneer dat nodig zou zijn”, vertelde Daan ons. Fin & Isidoor vinden het moeilijk om te voldoen aan de verwachtingen die mensen hebben van leerlingen uit de kunstacademie. “Kunst en creativiteit gaan over expressie en experimenteren. Het is niet omdat ik in SASK zit, dat ik daarom zeer goed kan tekenen. Die verwachting legt een druk op ons en limiteert onze creativiteit.”

De lijst is lang maar niet onrealistisch! Het stemt ons hoopvol dat jongeren nog steeds op de barricaden staan en aan de alarmbel trekken wanneer hun stem niet gehoord wordt. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn.