QUARTIER PUBLIEK fase II

September 2019

 

Quartier PUBLIEK

 

In het kader van 150 jaar stadsschouwburg ontrolde de Batterie een buurtproject in de wijk rond de stadsschouwburg.

In de eerste fase namen we samen met de buurtbewoners de wijk onder de loep, verzamelden met hen foto-, film-, en audiomateriaal en monteerden deze beelden met de bewoners tot korte montages die hun subjectief beeld op hun buurt weergaven.

In de architectuur-ateliers gaven de buurtbewoners vorm aan hun ideeën voor de toekomst van de stadsschouwburg en zijn omgeving. Op 10 mei werd onder grote belangstelling het geheel gepresenteerd op de buhne van de Stadsschouwburg. Een parcours door de wijk verraste de stadgenoot met montages die de heel verscheiden kijk van de bewoners op de wijk bloot legden.

Uit dit onderzoek werden de noden duidelijk: bewoners willen meer groen en meer ontmoeting. Van hieruit werd fase 3 ingeluid: de ontwikkeling van een buurttuin. Maar de Batterie trok ook de wijk door met de plantenmobiel en nodigde de bewoners uit om ook thuis planten op te kweken. Met alle verzameld groen bouwden we met de buurt een artistieke realisatie voor de stadsschouwburg.

 

Deze boodschap aan de stad werd geopend op 7 september. In de vorm van een installatie die recht tegenover de gevel van de schouwburg werd opgericht, worden passanten zowel acteur als toeschouwer. Buurtbewoners en geïnteresseerden werden uitgenodigd een plantje op te hijsen in de constructie. De Koninklijke gevel wordt letterlijk groener naarmate de dag evolueerde. 's Avonds werden de doeken neergelaten en spots achter de installatie geïnstalleerd. We kregen een schaduwspel van planten en mensen die deze in de constructie optrokken. Het perspectief van de toeschouwer werd verlegd naar de schouwburg zelf.

 

Een poëtische benadering van de functie van onze Koninklijke Stadsschouwburg en wat deze nog meer zou kunnen betekenen voor de buurt.

Maithé Franco maakte hier een mooi film verslag van voor Cultuurcentrum Brugge. 

 

Dit project ging door te Brugge in opdracht van Cultuurcentrum Brugge in samenwerking met Microtuinen.