WIR WAR

 

september 2022 - juni 2023

EQUIPE - WIRWAR

 

De Batterie en De Kade slaan de handen in elkaar voor EQUIPE, een project waarbij 16+ jongeren uit De Kade de kans krijgen om het heft in eigen handen te nemen. EQUIPE daagt jongeren met een autismespectrumstoornis en jongeren met een gedrags -en/of emotionele stoornis uit om zelf vrijetijdsbesteding te creëren volgens hun noden en behoeftes.

 

Na grondig overleg zien de jongeren een nood aan een laagdrempelige plek waar jongeren tussen 16 en 25 jaar kennis kunnen maken met verschillende sociale organisaties. Dit onder het motto door jongeren voor jongeren. In de Brugse binnenstad zijn er tal van organisaties die instaan voor de ondersteuning van de jeugd, maar niet alle jongeren vinden hun weg naar deze instanties. 

 

Daarom organiseert EQUIPE onder de naam WIRWAR thema -avonden waar je een workshop kan volgen, gezellig iets kan drinken, kunst en cultuur kan ontdekken, kan luisteren naar verhalen, vragen kan stellen aan experts en nieuwe organisaties kan leren kennen. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn mentale gezondheid, ondernemingsschap bij jongeren, zelfstandigheid bij op eigen benen staan, school en/of werk.

 

 

SUMMER KICK OFF - WIRWAR

Foto's van Femke Den Hollander

 

Hierbij de link naar de instagram pagina van wirwar.

 

Equipe is een project van De Batterie in samenwerking met De kade, jeugddienst Brugge en Jeugd Media en cultuur.